Algemene Voorwaarden Maskerfaces

Affiliateprogramma

Aan onze Affiliateprogramma zijn bepaalde spelregels verbonden waar jij je aan moet houden. Wij hebben deze voor jou op een rijtje gezet.

Artikel 1. Algemeen

1. Je bent minimaal 18 jaar als je deel wilt nemen bij het Maskerfaces Affiliateprogramma.

2. Als je je aanmeldt, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden Maskerfaces Affiliateprogramma en de algemene voorwaarden van affiliateplatform Partnerize, te vinden op https://docs.partnerize.com/tsandcs.html , en geef je aan dat je je hieraan houdt.

3. Jouw aanmelding en account bij het Maskerfaces Affiliateprogramma zijn persoonlijk en niet over te dragen aan een ander.

4. Jij en Maskerfaces gaan de samenwerking aan voor eigen rekening en risico en zijn naar derden, zoals eindgebruikers, zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eigen handelen en/of nalaten. Jij en Maskerfaces vrijwaren elkaar van aanspraken van derden in het kader hiervan.

5. Je plaatst geen (test)bestellingen via jouw account bij het Maskerfaces Affiliateprogramma.

6. Maskerfaces heeft het recht om zonder opgave van reden verkopen via een Maskerfaces Affiliate Partner af te keuren en/of de samenwerking met een Maskerfaces Affiliate Partner te beëindigen. Handel je in strijd met de Algemene Voorwaarden van onze

Affiliateprogramma, dan verzoekt Maskerfaces je om de betreffende handeling(en) zo spoedig mogelijk te staken en gestaakt te houden en kan Maskerfaces je aansprakelijk stellen voor schade die Maskerfaces hierdoor heeft geleden en zal lijden, waarbij juridische maatregelen niet worden uitgesloten.

7. Maskerfaces heeft het recht om de Algemene Voorwaarden Maskerfaces Affiliateprogramma te wijzigen. Maskerfaces Affiliate Partners worden hier per e-mail van op de hoogte gebracht.

8. Maskerfaces werkt niet samen met kortingscodepartijen en partijen die geldtegoeden (cashback) uitbetalen aan hun leden. Wel toegestaan zijn:

a. Sponsorprogramma’s, waarbij de commissie aan een goed doel of vereniging wordt overgemaakt;

b. Loyaltyprogramma’s, waarbij de commissie enkel kan worden gebruikt voor niet-geldelijke beloningen.

Artikel 2. Privacy en persoonsgegevens

1. Je bent als Data Controller de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en volledig verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens, waaronder het aanmaken van referenties en het gebruik daarvan. Je voldoet richting bezoekers van jouw website en eventuele ontvangers van jouw mailings aan alle wettelijke privacy verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Privacy Verordening. Maskerfaces

heeft geen enkele zeggenschap over jouw data- en privacybeleid.

2. Omdat je Data Controller bent, beslis je zelf over de afspraken met affiliateplatform Partnerize, dat voor Maskerfaces optreedt als bewerker van persoonsgegevens.

3. Je verleent in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te allen tijde en binnen bekwame tijd medewerking aan verzoeken van Maskerfaces, zoals inzage in de opt-ins.

Artikel 3. Website

1. Je meldt je website aan bij het Maskerfaces Affiliateprogramma. Als je Maskerfaces ook via andere websites en/of kanalen, zoals een nieuwsbrief, social media, een app, etc., wil promoten, voeg je deze websites en/of kanalen toe aan je account.

4. Je geeft jouw website zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een website van Maskerfaces gaat.

5. Je geeft jouw website zodanig vorm dat het voor iedereen, voordat er wordt doorgeklikt, duidelijk is dat je wordt doorgestuurd naar de website van Maskerfaces.

6. Je registreert geen domeinen met specifieke termen en/of namen, zoals Maskerfaces, laptopshop(.nl/.be), PDAshop(.nl/.be) en alle andere shops en/of websites van Maskerfaces, of (varianten op) deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.

Artikel 4. Promotiemateriaal

1. Maskerfaces stelt promotiemateriaal, waaronder banners, feeds en tekstlinks, aan jou beschikbaar. Je gebruikt deze content alleen voor de website(s) die je hebt aangemeld bij het Maskerfaces Affiliateprogramma.

2. Maskerfaces is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het promotiemateriaal.

3. Je past het door Maskerfaces beschikbaar gestelde promotiemateriaal niet aan en/of maakt niet zelf (soortgelijk) promotiemateriaal aan.

4. Je mag de inhoud van de website van Maskerfaces als inspiratie gebruiken, maar deze niet kopiëren.

Artikel 5. Communicatie en promotie

1. Je communiceert alleen over acties die op de website van Maskerfaces staan en/of door Maskerfaces zijn gecommuniceerd via de nieuwsbrief voor Affiliate Partners of de Dealsheet.

2. Je wordt van tevoren door Maskerfaces op de hoogte gebracht van de acties die eraan komen. Hierdoor kan je alle acties en promoties van tevoren voorbereiden, maar mag je deze pas met je bezoekers delen zodra de door Maskerfaces aangegeven actieperiode is ingegaan.

3. Je mag de standaardproposities van Maskerfaces, zoals gratis verzending, gratis retourneren, etc., op je website vermelden, maar je mag deze niet gebruiken als incentive in combinatie met aanklikbare links.

4. Je mag afprijzingen, kortings- en cashback acties die Maskerfaces aanbiedt communiceren. Je doet dit niet op een volgens Maskerfaces misleidende manier.

5. Je promoot Maskerfaces op een zodanige wijze dat bezoekers bewust op het promotiemateriaal of de tekstlink klinken. Je promoot Maskerfaces niet door middel van onwenselijke en/of dubieuze technieken. Je maakt dus geen gebruik van:

a. Promotionele of wervende uitingen in pop-up, pop-under, cookiedropping, frames, iFrames, site overlay of vergelijkbare vensters of technieken;

b. Het vertonen van promotionele of wervende uitingen op websites en/of andere media die een haatdragend, erotisch of pornografisch karakter

hebben;

c. Het uitvoeren van promotie via ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of een vergelijkbare medium (“spam”);

d. Toolbars om de bezoekers van de website van Maskerfaces en/of alle andere

shops en/of websites van Maskerfaces door te sturen via een affiliatelink.

Artikel 6. Adverteren

1. Je adverteert niet met een directe link naar de website van Maskerfaces op verzamelwebsites.

2. Als je op Facebook en/of Twitter adverteert voor de campagnes en/of producten van Maskerfaces, doe je dit zodanig dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een advertentie van Maskerfaces gaat.

3. Je maakt in paid search, zoals Google Ads, geen gebruik van specifieke termen en/of namen, zoals Maskerfaces, laptopshop(.nl/.be of .com), PDAshop(.nl/.be of .com) en alle andere shops en/of websites van Maskerfaces, of (varianten op) deze termen en/of namen, bijvoorbeeld met spelfouten.

4. Je voegt ‘Maskerfaces’ toe aan de negative keywords in paid search, zoals Google Ads.

5. Je maakt geen gebruik van directe links naar Maskerfaces en/of alle andere shops en/of websites van Maskerfaces bij de inkoop van advertenties bij externe partijen, zoals zoekmachines en social media. Hieronder valt ook verkeer die via een redirect naar de website van Maskerfaces en/of alle andere shops en/of websites van Maskerfaces

worden doorgeleid.

Artikel 7. App

1. Promoot je Maskerfaces via een app, dan voldoet je app hieraan:

a. Je geeft jouw app zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat het niet om een app van Maskerfaces gaat.

b. Je app lijkt niet op de app van Maskerfaces.

c. Je gebruikt geen ‘Maskerfaces’ in de naam van jouw app.

d. Je verwijst bezoekers van jouw app via een externe browsertab naar de website van Maskerfaces en/of alle andere shops en/of websites van Maskerfaces.

e. Je legt jouw app, voordat het live en te downloaden is, ter goedkeuring aan Maskerfaces voor.

f. Je legt jouw app in het geval van uitbreiding van een functionaliteit of een grote aanpassing wederom ter goedkeuring aan Maskerfaces voor, ook als jouw app al eerder is goedgekeurd.

Artikel 8. Voorwaarden voor loyalty- en spaarprogramma’s

1. Je rankt niet in Google op de zoekcombinatie ‘kortingscode Maskerfaces’ of varianten hierop.

2. Je neemt in de header op de Maskerfaces aanbiedingen overzichtspagina de volgende

code op: ‘<meta name=”robots” content=”noindex”>’ of je zorgt er op een andere manier voor dat deze pagina niet door zoekrobots wordt geïndexeerd.

3. Voor de toekenning van vergoedingen aan je loyalty- en spaarprogrammaleden gebruik je alleen eigen publisherreferenties, zodat Maskerfaces geen inzicht heeft in eventuele persoonsgegevens.

Artikel 9. Voorwaarden voor het versturen van nieuwsbrieven

1. Je verstuurt een e-mail met een promotie van Maskerfaces naar bezoekers alleen als je

hier per e-mail van tevoren goedkeuring voor hebt gekregen van Maskerfaces, ook als een eerdere e-mail al is goedgekeurd.

2. Je commerciële uitingen, (online) marketingactiviteiten, zoals mailings en website(s), waaronder het gebruik van cookies, voldoen aan de eisen van de Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

3. Je zorgt dat ontvangers van e-mails hiervoor toestemming via een opt-in hebben gegeven. Dit houdt in dat ontvangers goed zijn geïnformeerd en expliciet akkoord zijn gegaan met het feit dat zij productadvertenties van Maskerfaces per e-mail krijgen

toegestuurd en dat ze zich hier makkelijk voor kunnen afmelden.

4. Je kan Maskerfaces altijd inzage verlenen in de vastlegging van een opt-in. Hiermee wordt ten minste bedoeld:

a. De methode van inschrijving (soft opt-in of double opt-in);

b. De URL van het formulier;

c. De datum waarop het formulier is ingevuld/de opt-in is verkregen;

d. Het IP-adres waarvandaan de aanmelding heeft plaatsgevonden;

e. Het verzendmoment van de bevestigingsmail;

f. Bij een double opt-in de datum van de bevestiging;

g. Het IP-adres van de ontvanger van de bevestigingsmail.

5. Je geeft een nieuwsbrief zodanig vorm dat het voor iedereen duidelijk is dat er productadvertenties van Maskerfaces via een nieuwsbrief worden verstuurd, waarbij een link naar je privacy statement is inbegrepen.

6. Je doet niet aan mailingen met beloning op de klik, tenzij Maskerfaces je hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 10. Aanvullende voorwaarden voor leadcampagnes

1. Je meldt je aan voor de leadcampagne(s) van het land waarin jij leads voor wil genereren.

2. Je ontvangt alleen een vergoeding voor het aanbrengen van leads. Heb je interesse in een beloning op basis van sales, meld je dan aan bij het Maskerfaces Affiliateprogramma.

3. Je adverteert niet binnen paid search, zoals Google Ads.

4. Je mag aan leden geen beloning toekennen op basis van de lead, alleen op basis van de klik.

5. Je plaatst geen valse leads of testleads.

6. Maskerfaces heeft het recht om zonder opgave van reden (een) leadcampagne(s) voor een bepaalde periode stop te zetten of te beëindigen.

Hoofd Menu

WILT U COUPON

Abonneer u nu om een ​​gratis kortingsboncode te krijgen. Mis het niet!

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u op basis van uw toestemming, conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG, regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

Volg Ons Op Social Media
INSCHRIJVEN
Ik ga akkoord Algemene Voorwaarden
Nee, bedankt!